Havenstraat 18
3115 HD Schiedam NL

Vermindering uitstoot

Excelsa Energy > Vermindering uitstoot

Verminderen uitstoot

Vanuit de Rijksoverheid zijn allerlei maatregelen opgelegd aan de industrie om emissies (o.a. CO2 uitstoot) te verminderen. De meest bekende is het terugbrengen van de CO2-emissie. Daarnaast zijn er via de Europese emissienormen eisen gesteld aan de toegestane uitstoot van NOx en fijnstof. Naast de maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunnen er ook private eisen gesteld worden aan de uitstoot van gassen, fijnstof of geluid. Tegelijkertijd heeft u te maken met sterke concurrenten in de markt. Kortom: u heeft geen tijd om ‘energie’ te verliezen aan oplossingen met te weinig rendement.

Excelsa Energy zorgt voor passende, werkende emissie reducerende oplossingen, zoals bijvoorbeeld het filteren van de uitlaatgassen (pre of post combustion) van uw generatoren of turbines, zodat u zo snel en efficiënt mogelijk voldoet aan de gestelde emissie-eisen.