Havenstraat 18
3115 HD Schiedam NL

Het Nederlandse stroomnet: een uitdaging voor bedrijfsgroei én duurzaamheid

Excelsa Energy

Het Nederlandse stroomnet: een uitdaging voor bedrijfsgroei én duurzaamheid

Zoals onlangs te lezen in een aantal FD publicaties staat het Nederlandse stroomnet onder zware druk door de toenemende netcongestie. Een derde van de grote bedrijven en instellingen in Nederland, zoals die in Gelderland en regio Eindhoven, zit krap in hun stroomjasje. Ze gebruiken op piekmomenten maar liefst 90% of meer van hun gecontracteerde netcapaciteit, waardoor er weinig ruimte overblijft voor groei of verduurzaming. Netbeheerders zoals Liander en Enexis Groep grijpen steeds vaker in met dreigingen van afsluiting, rechtszaken en dwangsommen als bedrijven de grenzen overschrijden.

Netcongestie: een rem op vooruitgang

Bedrijven worden geconfronteerd met het dilemma van groeien door vol stroomnet of vastlopen in de capaciteitsbeperkingen. Zelfs sectoren als de industrie, logistiek en distributie, waar de vraag naar elektriciteit hoog is, ervaren problemen. Het volle stroomnet belemmert niet alleen de economische groei, maar ook de transitie naar duurzame energie. De vraag naar elektriciteit neemt toe, met name door de opkomst van zonne- en windenergie, maar het energienet kan deze groei nauwelijks bijbenen.

Lees verder op Linkedin